Nyhedsbrev Presse Links Kalender

Pressemeddelelser

 

Pressemeddelse d. 14 jan. 2015

92 km arkæologi
73 fortællinger
5000 års historie

92 km lang prøvegravning
Hvad finder arkæologer, når de graver en 92 km lang søgegrøft gennem det midtjyske landskab, hvor der har levet mennesker i flere tusinde år? Svaret kan man opleve i Viborg Museums nye særudstilling, der åbner fredag den 23. januar.

En usædvanlig opgave
Man kan undre sig over, hvorfor arkæologer graver så lang en søgegrøft? Det var da også en temmelig usædvanlig opgave for Viborg Museum, men det skyldtes at hele fire kabelprojekter skulle realiseres samtidigt i museets ansvarsområde. Museets arkæologer påbegyndte i efteråret 2012 arbejdet og afsluttede udgravningerne i april 2014.

Arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen fra Viborg Museum fortæller om projektet: ”Prøvegravningerne og udgravningerne på kabeltraceerne betyder, at vi kommer ud i områder, hvor vi ellers sjældent graver. Desuden er det en anderledes måde at arbejde på, i det vi graver igennem hele landskaber frem for bare at undersøge et lille hjørne. Til gengæld har vi måtte nøjes med at undersøge mindre dele af de enkelte fundsteder.”


I alt udgravede arkæologerne en strækning på 92 km på kryds og tværs af museets ansvarsområde. Arkæologerne fik ved denne lejlighed mulighed for at undersøge nye og ukendte lokaliteter. Det har givet ny viden og grobund for nye fortolkninger.

Nye fund gav mere viden
73 steder blev der gjort væsentlige fund fra forhistorien i form af bebyggelse, gravfund og andre aktiviteter. Det dækker over mere end 5.000 års historie. Et udvalg af de bedste fortællinger og fineste fund kan opleves i udstillingen, der er tematiseret efter forskellige tider: Bondestenalder, bronzealder, ældre jernalder og yngre jernalder.

Se eksempelvis de enestående offerøkser fra bondestenalderen fundet ved Sønder Rævind eller resterne fra jernudvinding i yngre jernalder fundet nordvest for Stoholm. Eller det flotte gravfund fra Meldgaard, hvor en fornem kvindegrav gemte unikke smykker. Graven er rekonstrueret i udstillingen, hvor man kan komme helt tæt på. Arkæolog Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum, der har fundet graven understreger: ”Vi har fået et unikt indblik i en rig landsby og gravplads fra yngre jernalder, på et sted, hvor vi ikke tidligere havde kendskab til bebyggelse fra den periode”.

Med arkæologen på job
Udstillingen fortæller ikke kun om de ting museet har fundet. Den fortæller også, hvad arkæologerne har genereret af ny viden. Og gennem fotostater af kort, store vægmalerier, rekonstruktioner af en grav og et stort hulbælte kan de besøgende få indtryk af, at arkæologi også handler om landskaber og udvikling. De kilometer lange strækninger, der er gravet, har givet et usædvanligt indblik i udnyttelsen af landskabet, tætheden af fundene og hvordan fortidens samfund har udviklet sig. Dermed viser udstillingen også, hvordan arkæologerne arbejder i dag. Store dele af gravearbejdet foregår ikke med ske og pensel, sådan som mange forestiller sig. De store gravemaskiner fylder en del i hverdagen i felten, ligesom skovl, GPS og IT er vigtige arbejdsredskaber.

Udstillingen åbner fredag den 23. januar, hvor arkæologerne fra Viborg Museum vil være til stede. Kl. 15.00 åbnes og introduceres udstillingen af Museumsinspektør og arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen og åbnes af formand for kultur- og fritidsvalget i Viborg Kommune, Per Møller Jensen. Udstillingen kan ses frem til den 7. juni 2015.

For yderligere information, kontakt venligst
Trine Egelund Jensen

tej@viborg.dk
tlf.: 87 87 38 12 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viborg Museum på Facebook

 

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »Entrépriser
Voksne: 40 kr
Børn under 18: Gratis
Grupper (mindst 10): 30 kr